Ook eens goed nieuws van het pensioenfront: doorwerken na 65 kán

Een kort bericht op de CBS site van 2 juli 2012 heeft toen enige aandacht getrokken: aantal gepensioneerden passeert 3 miljoen. Het interessante is echter dat het bericht meer vermeldt, namelijk dat werknemers steeds later met pensioen gaan. Dat is goed nieuws in het kader van de houdbaarheid van het pensioensysteem. Tevens helpen dit soort statistieken om de notie geaccepteerd te krijgen dat wij in de toekomst na ons 65ste nog een aantal jaren zullen moeten doorwerken.

Het bericht verwijst naar een tweetal databestanden waar de trend uitgehaald is. Daar valt ook uit te halen dat de pensioenleeftijd in de bouw- en nijverheidssector lager ligt dan het gemiddelde, terwijl deze in de landbouw hoger ligt dan het gemiddelde. Deze feiten zijn ook gebruikt bij berichtgeving eerder dit jaar toen deze statistieken werden berekend.

Er is echter veel meer uit de data te halen.

 

Hieronder wordt eerst de trend gereproduceerd die het CBS in het aangehaalde bericht aanwees: werknemers gaan later met pensioen.

stijging pensioenleeftijd, werknemers ouder dan 55 jaar

Uit de figuur blijkt duidelijk de stijgende lijn die vanaf 2007 inzet en die ertoe leidt dat werknemers in 2011 tot ruim 63 jaar doorwerkten. Vanaf 1 januari 2007 is de Pensioenwet in werking getreden. Een jaar daarvoor, op 1 januari 2006, is de levensloopregeling ingevoerd: de wet aanpassing fiscale behandeling VUT- en prepensioenregelingen en introductie levensloopregeling (Wet VPL).

Bij de invoering van deze levensloopregeling zijn de fiscale faciliteiten voor VUT en prepensioen afgeschaft. Hierdoor zijn de regelingen onbetaalbaar geworden. De figuur levert het duidelijke bewijs dat de (stevige) fiscale stimuli tegen de VUT- en prepensioenregelingen gewerkt hebben: de pensioenleeftijd is kennelijk door de overheid te beïnvloeden aan de hand van fiscaal beleid.

Doorsnedes naar sector, geslacht en opleiding leveren geen nieuwe inzichten op…

Dat werknemers in de landbouw langer doorwerken is inderdaad uit de data te halen. In onderstaande figuur geven wij de pensioenleeftijd weer per sector.

pensioenleeftijd naar sector — werknemers

Uit de figuur zien wij dat de pensioenleeftijd in de landbouwsector inderdaad het hoogst is en dat deze de afgelopen jaren zelfs boven de 65 jaar is uitgekomen. Het is niet verbazingwekkend dat de bouwnijverheid de sector is waar men relatief het vroegst met pensioen gaat, hoewel ook daar een stijgende lijn is waar te nemen, met name vanaf 2007. De ‘knak’ rond het afschaffen van het fiscaal faciliteren van de de VUT- en prepensioenregelingen is voor de landbouw minder aanwezig.

Andere doorsnedes die met het databestand van het CBS kunnen worden onderzocht, leveren geen nieuwe inzichten op. Er is nauwelijks verschil tussen Man/Vrouw of tussen de opleidingsniveaus (hieronder afgebeeld).

pensioenleeftijd naar opleidingsniveau– werknemers

… Maar wel de combinatie met zelfstandigen

Het belangrijkste echter dat uit de CBS data te halen valt en dat het CBS niet in zijn bericht vermeldde, is echter dat het niveau van de pensioenleeftijd veel hoger ligt als niet naar werknemers wordt gekeken maar naar zelfstandigen.

pensioenleeftijd – werknemers vs zelfstandigen

In bovenstaande figuur zijn de waarnemingen voor de werknemers gereproduceerd maar zijn ook de zelfstandigen ingetekend. Helaas zijn de laatste twee jaren (2010 en 2011) voor de zelfstandigen niet beschikbaar en wellicht is dit de reden dat het CBS niet op de trend onder de zelfstandigen wees in hun bericht van juli 2012.

Het bijzondere is dat zelfstandigen in staat zijn langer door te werken dan werknemers. Uiteraard is dat afhankelijk van de pensioenleeftijd voor werknemers van 65 jaar. Daarbij verwacht ik dat in de data ook een selection bias zit: de pensioenleeftijd van alleen die mensen is gemeten die ervoor kiezen om op gevorderde leeftijd nog actief te zijn in het economisch proces. Desalniettemin zijn deze cijfers zonder meer toe te juichen als goed nieuws van het pensioenfront: doorwerken na 65 kán.

Meer over de urgentie om de pensioenleeftijd te verhogen voor een houdbaar pensioenstelselPensioenstelsel onhoudbaar zonder ingrijpende maatregelen

Advertenties

Over Folpmers
Financial Risk Management consultant, manager van een FRM consulting department, bijzonder hoogleraar FRM

2 Responses to Ook eens goed nieuws van het pensioenfront: doorwerken na 65 kán

  1. De conclusie dat Doorwerken kan, verbaast mij niet; al jaren neemt de Doorwerkgever BV onder werking van de (doelgroep)DoorwerkCAO pensioengerechtigden over van hun werkgevers om het dóórwerken te faciliteren. De arbeidsethos ligt hoog; het verzuim laag en alle partijen plukken er de vruchten van. Zowel werkgevers als werknemers moeten gaan beseffen dat Doorwerken kan cq moet en daar ook actie op ondernemen (bv doorwerkbeleid).

  2. Gerardt says:

    Probleem zit bij de sociale partners. Zij sluiten CAO’s waardoor “oudere” werknemers duur zijn en hoge pensioenen zijn geregeld. Dit systeem is niet houdbaar en moet worden aangepast. Wie werkt er nou om later een mooi pensioen te hebben? Sociale partners moeten meer inzetten op demotie en waardevol werk. Werken is namelijk heel erg leuk als je vindt dat je waardevol werkt verricht.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s