Basel III LCR definitie misschien iets losser

Uit de QIS rapportage van april 2012 bleek al dat de Liquidity Coverage Ratio wel eens knellend kon gaan worden. Wat is er aan de hand? Vanaf 1 januari 2015 moeten banken voldoen aan een Liquidity Coverage Ratio (LCR) die hoger is dan 100%. Dat betekent dat de bank voldoende hoge kwaliteit liquide activa moet hebben, die minimaal de uitgaande kasstroom in een stressvolle maand kan opvangen. De Basel III standaard heeft regels opgesteld hoe de netto uitstoom bepaald moet worden (de noemer van de LCR ratio) en hoe de voorraad aan hoge kwaliteit liquide activa moet worden bepaald (de teller).

De LCR voorziet erin dat de netto cash uitstroom gedurende een maand kan worden gedekt door hoge kwaliteit liquide activa (in een stressvolle periode)

Vanaf 2011 is de ‘observatieperiode’ al begonnen voor de LCR. Dat betekent dat voor een aanzienlijke groep banken geïnventariseerd wordt hoe men toegroeit naar de vereiste minimale grens van 100% voor de LCR. Conclusie: dat gaat moeizaam en het lijkt dat er nu mogelijk voor een pragmatische oplossing gekozen gaat worden: schuiven met de definitie.

 

Quantitative Impact Study: 1,76 biljoen euro aan liquiditeit benodigd

In de resultaten van de Quantitative Impact Study van 2012 is al na te lezen in welke mate 212 banken op dit moment presteren op de LCR. De ‘Group 1 banks’ (de grootste banken; meer dan 3 miljard aan Tier 1 kapitaal) hadden op de peildatum (Juni 2011) een LCR van 90%, terwijl de ‘Group 2 banks’ (kleinere banken) niet verder kwamen dan 83%. Uitgedrukt in euro’s betekent de situatie dat er 1,76 biljoen euro bij moet voor de deelnemende 212 banken aan hoge kwaliteit liquide activa.

Wat moeten banken doen om de LCR op te hogen? Het Basel comité zegt hierover in de aangehaalde QIS studie:

Banks that are below the 100% required minimum have until 2015 to meet the standard by scaling back business activities which are most vulnerable to a significant short-term liquidity shock or by lengthening the term of their funding beyond 30 days. Banks may also increase their holdings of liquid assets.

De genoemde maatregelen doen pijn. Het aantrekken van langer geld kan de funding kosten aanzienlijk opschroeven. Het aanhouden van meer liquide activa zet de winstgevendheid onder druk: deze categorie aan activa (cash, staatsobligaties) heeft doorgaans een negatief reëel rendement (en soms zelfs een negatief nominaal rendement!).

Nu is het zo dat de benodigde voorraad aan hoge kwaliteit liquide activa tot een maximum van 40% kan worden aangehouden in activa die nog enigszins renderen, namelijk gedekte obligaties en bedrijfsobligaties met een rating van tenminste AA-. Wanneer een bank dit type (‘level 2’) activa wil gebruiken voor de hoge kwaliteit liquide activa, ze deze maar voor 85% mogen meerekenen; er gaat dus een ‘haircut’ van 15% vanaf.

Het nieuws is nu dat de grens van 40% misschien wordt opgetrokken, althans volgens Bloomberg op 28 augustus 2012. Bloomberg baseert het verhaal op geruchten rond de inbreng van de ECB tijdens een workshop van een werkgroep van het Basel Comité, deze maand in New York.

Goed idee

Het losser maken van de LCR definitie is goed nieuws, om een aantal redenen.

Liquiditeitsratio’s kunnen remmend werken voor banken. Zie ook het bovenstaande citaat, er staat onder meer ‘scaling back business activities’. Dit is iets waar men nu niet op zit te wachten in tijden van crisis. De bedoeling was altijd dat Basel III het systeem minder procyclisch zou maken. Dat gaat op deze manier niet lukken.

Ook het geringe of zelfs negatieve rendement dat hoge kwaliteit liquide activa opleveren is een probleem. Minder resultaat betekent ook dat het moeilijker wordt de kapitaalbuffers op te bouwen met teruggeploegde winsten.

Een derde argument is nog dat het in hogere mate toestaan van level 2 assets aansluit bij de onderpandscriteria van de Europese Centrale Bank. Het is natuurlijk prettig dat er consistentie is in de operationele definitie van hoge kwaliteit liquide activa volgens ECB en Basel III.

Zijn er ook nadelen aan het oprekken van de grens voor level 2 assets? Een mogelijk nadeel is dat banken met het losser maken van de LCR toch weer iets strakker verbonden zijn aan de ECB voor noodfunding in tijden van extreme stress.

Advertenties

Over Folpmers
Financial Risk Management consultant, manager van een FRM consulting department, bijzonder hoogleraar FRM

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s