Belangrijk nieuws uit Basel: uitstel infasering Liquidity Coverage Ratio, ruimere definitie Liquide Activa

Groot nieuws uit Basel op maandag 7 januari 2013. De presidenten van de betrokken centrale banken (waaronder Mervyn King uit de UK en Ben Bernanke uit de VS) zijn bijeen gekomen in Basel en hebben belangrijke knopen doorgehakt ten aanzien van een lager tempo van invoering van de Basel III regels.

Hoofdlijn is dat de Liquidity Coverage Ratio (LCR) langzamer wordt ingevoerd. Vanaf 1 januari 2015 dienen banken een LCR te hebben van slechts 60% in plaats van 100%. De LCR zet de hoeveelheid High Quality Liquid Assets (HQLA) af tegen de netto cash outflow gedurende een stressvolle maand. Door te beginnen op 60% betekent dat dat banken meer tijd krijgen hun voorraad liquide activa op te bouwen. Tevens wordt de definitie van HQLA verruimd. Hieronder komen ook Residential Mortgage Backed Securities te vallen. Dat is voor Nederlandse banken goed nieuws.

Opbouw van de LCR

Opbouw van de LCR

Interessant is de motivatie voor het uitstel van de LCR implementatie:

The GHOS agreed that the LCR should be subject to phase-in arrangements which align with those that apply to the Basel III capital adequacy requirements. Specifically, the LCR will be introduced as planned on 1 January 2015, but the minimum requirement will begin at 60%, rising in equal annual steps of 10 percentage points to reach 100% on 1 January 2019. This graduated approach is designed to ensure that the LCR can be introduced without disruption to the orderly strengthening of banking systems or the ongoing financing of economic activity.

De snellere invoering van de LCR conform het oorspronkelijke plan zou dus een ontwrichting zijn van het versterken van het bancaire systeem. Het zou ertoe leiden dat banken een te groot deel van hun activa moeten aanhouden in de vorm van liquiditeit, in plaats van dat deze liquiditeit zou worden aangewend voor leningen. (‘the ongoing financing of economic activity’).

 

Teller LCR: High Quality Liquid Assets

De HQLA bestaat uit level 1 en level 2 assets. Level 1 assets bestaan voornamelijk uit cash en tegoeden bij de centrale bank. Level 2 assets zijn iets minder liquide en bevatten onder meer hoge-kwaliteit bedrijfsobligaties (corporate bonds) en woningsecuritisaties (residential mortgage backed securities, RMBS). Deze woningsecuritisaties tellen mee in de liquide buffer voor 75% (er is namelijk een 25% haircut). Tevens dienen ze een AA rating of hoger te hebben.

Level 2 assets mogen niet meer dan 40% van de HQLA buffer uitmaken.

Noemer LCR: netto cash outflow gedurende een maand van stress

De netto cash outflow gedurende één maand van stress wordt berekend aan de hand van de balans. De passiefposten worden vermenigvuldigd met zogenaamde run off percentages: dit levert de hoeveelheid geld op dat wegloopt gedurende één stressvolle maand. De actiefposten worden vermenigvuldigd met draw down percentages: dit levert de hoeveelheid geld op dat terugkomt gedurende één stressvolle maand. Deze percentages zijn standaard en worden voorgeschreven door de Basel III regels. Het verschil tussen de outflows en de inflows is de netto cash outflow en dat is de noemer van de LCR.

Deze netto cash outflow moet, bij een LCR van 100%, dus geheel gedekt zijn door de buffer van liquide activa.

Belangrijk is dat ook de voorgeschreven run off percentages voor specifieke posten aanzienlijk worden aangepast. Zo gaat het run off percentage voor ‘non-financial corporate deposits’ omlaag van 75% naar 40%. Dit betekent dat men ervan uitgaat dat, wanneer een bank in liquiditeitsstress zit, de corporate klant van deze bank niet langer 75% van zijn deposito opneemt maar slechts 40%. Er stroomt in dit scenario dus minder geld weg wat op zichzelf leidt tot een hogere LCR.

Vertraging van de infasering

Met de versoepeling van de regeling hoeft de netto cash outflow vanaf 2015 nog maar voor 60% worden gedekt door deze buffer. Aan het eind van de infasering, dus in 2019, geldt wel een minimale LCR van 100%.

De nieuwe stukken zeggen over de vertraging in infasering:

Internationally agreed phase-in of the LCR

– The minimum LCR in 2015 would be 60% and increase by 10 percentage points per year to reach 100% in 2019

In periodes van stress mogen banken, ook na de infasering, onder deze 100% zakken. Dit zal nader worden uitgewerkt, de huidige stukken zeggen hierover:

Incorporate language related to the expectation that banks will use their pool of HQLA during periods of stress

Goed nieuws voor Nederlandse banken

Het geheel is goed nieuws voor de Nederlandse banken, vooral omdat de deur wordt opengezet om RMBS’en op te nemen in de liquide buffer. Met zo’n 650 miljard euro aan hypotheken op de bancaire balans is het belang van de aanpassing van Basel III regels niet te onderschatten.

Advertenties

Over Folpmers
Financial Risk Management consultant, manager van een FRM consulting department, bijzonder hoogleraar FRM

2 Responses to Belangrijk nieuws uit Basel: uitstel infasering Liquidity Coverage Ratio, ruimere definitie Liquide Activa

  1. Erik Daae says:

    Het lijkt erop dat het gezond verstand heeft gezegevierd: een verstandige maatregel in een gematigder tempo invoeren ter voorkoming van onnodige en onwenselijke tijdelijke nadelen.

  2. Pingback: Hypotheken als onderdeel Liquide Buffer: LTV eis gooit geen roet in het eten « Folpmers

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s