De meest roekeloze oproep van het jaar

De meest roekeloze oproep van het jaar tot nu toe kwam van de insolventieadvocaat die in het NRC van 11 februari 2013 ervoor pleitte om systeembanken in nood gewoon om te laten vallen (‘Laat ook maar eens zo’n systeembank failliet gaan’). De advocaat realiseert zich waarschijnlijk niet tot wat voor een ontwrichting het omvallen van een systeembank kan leiden. Zodra namelijk de betalingen van deze banken aan andere instellingen worden gestaakt, zullen ook andere instellingen omvallen, waardoor een kettingreactie wordt veroorzaakt die niet alleen de monetaire economie stillegt, maar ook de reële economie. Alleen al het vermoeden van een aankomende systeemcrisis kan dermate ontwrichtend werken dat het gerechtvaardigd is dat overheden en centrale banken klip en klaar signaleren dat zij systeembanken nooit zullen laten omvallen. De advocaat stelt ook dat de criteria waarom de ene bank wel een systeembank is en de andere niet onbekend zijn. Dat suggereert willekeur.

Systeembanken worden wel aangeduid als SIB’s: Systemically Important Banks. Zijn de criteria voor het identificeren van deze SIB’s inderdaad onbekend?

Identificatie van systeembanken door de Financial Stability Board

De Financial Stability Board identificeert jaarlijks de groep van SIB’s op mondiaal niveau (‘global SIBs’). Dat gebeurde voor het eerst in november 2011 met een lijst van 29 G-SIBs. In november 2012 is een update van de lijst gepubliceerd met 28 G-SIBs. Aan deze mondiale systeembanken worden hogere eisen opgelegd ten aanzien van risk management en loss absorbency. Zij moeten dus in staat zijn om in hogere mate zelf schokken op te vangen, onder meer aan de hand van een hoger bufferkapitaal.

Nationale autoriteiten wijzen daarnaast zelf ook lokale SIB’s aan, de zogenaamde domestic SIB’s. Ook D-SIB’s dienen te voldoen aan hogere kapitaalbuffers. SNS was een lokale systeembank.

Criteria wel degelijk bekend

In het stuk van de insolventieadvocaat wordt ook kritiek uitgeoefend over de gepercipieerde willekeur van het aanwijzen van systeembanken:

Onbekend is aan welke criteria een bank moet voldoen om te worden aangemerkt als systeembank. Zelfs ons parlement is daarvan niet op de hoogte.

Dit argument snijdt echter geen hout. De FSB past de criteria toe die zijn opgesteld door het Basel Comité in hun paper, Global systemically important banks: Assessment methodology and the additional loss absorbency requirement, November 2011.

In de paper wordt een ‘indicator-based measurement approach’ beschreven die leidt tot een score. De score geeft weer in hoeverre een default van een gegeven bank impact heeft op het modiale financiële systeem.

De banken die in de analyse van de FSB het hoogste scoren, worden als systeembank aangemerkt.

De scores zijn opgebouwd op basis van de volgende criteria (zoals verwoord in de paper van het Basel Comité):

 • The size;
 • The interconnectedness;
 • The lack of readily available substitutes or financial institution infrastructure for the services they provide;
 • The global (cross-jurisdictional) activity and their complexity.

Uit onderstaande tabel blijken de onderliggende items voor elk van de vijf criteria.

riteria voor een systeembank, met de bijbehorende wegingsfactoren. Bron: BCBS, Global systemically important banks: Assessment methodology and the additional loss absorbency requirement, November 2011

Criteria voor een systeembank, met de bijbehorende wegingsfactoren. Bron: BCBS, Global systemically important banks: Assessment methodology and the additional loss absorbency requirement, November 2011

Conclusie

De conclusie is dat de oproep tot het laten omvallen van systeembanken roekeloos is. Het Basel Comité stelt terecht aanvullende eisen aan het risico management van deze banken en aan de kapitaalbuffers. De claim dat de criteria voor de identificatie van een systeembank onbekend zijn is onwaar.

Advertenties

Over Folpmers
Financial Risk Management consultant, manager van een FRM consulting department, bijzonder hoogleraar FRM

One Response to De meest roekeloze oproep van het jaar

 1. yester says:

  Hoe zit het met de implementatie van deze Basel-guidelines? Zit daar al enige vordering in?

  uit het Basel paper:

  ‘Given that the D-SIB framework complements the G-SIB framework, the Committee considers that it would be appropriate if banks identified as D-SIBs by their national authorities are required by those authorities to comply with the principles in line with the phase-in arrangements for the G-SIB framework, ie from January 2016.’

  Als dat namelijk niet het geval is, krijgen systeembanken (weer) een carte blanche. En dan is het wel krom om ze altijd staatssteun te geven.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s