Lage participatiegraad vrouwen werkt door in pensioenstatistieken naar sexe

Dat vrouwen minder vaak pensioen opbouwen dan mannen is bekend, maar uit nieuwe statistieken van het CBS blijkt wel een hele grote kloof.

Het CBS wijst hierop en stelt data beschikbaar waarmee onderstaande figuur kan worden opgesteld.

Percentage met aanvullend pensioen naar sexe en naar met/zonder partner, bron: CBS

Percentage met aanvullend pensioen naar sexe en naar met/zonder partner, bron: CBS

De lijnen geven de ontwikkeling weer van het percentage personen met een aanvullend pensioen op het totaal van de 65-plussers, uitgesplitst naar Man vs Vrouw en Met vs Zonder Partner. Uit de figuur blijkt dat zo’n 90% van de mannelijke 65-plussers met partner (gehuwd of samenwonend in de definitie van het CBS) een pensioen ontvangt. Voor de mannelijke 65-plussers zonder partner is dat iets minder, rond de 85%.

Vanuit emancipatoir oogpunt

Vrouwen zitten hieronder. Voor vrouwen zonder partner (de rode lijn) geldt nog dat zij op een niveau zitten dat redelijk in de buurt ligt van hun mannelijke collega’s. Dit cijfer hoeft nog niet te betekenen dat dit een zelf opgebouwd pensioen is. Het kan ook gaan om een nabestaandenpensioen.

Meest opvallend is natuurlijk het lage niveau voor 65+ vrouwen met partner. Hun percentage met een aanvullend pensioen ligt in 2000 rond de 20%.

Hier doemt het beeld op van een traditioneel rollenpatroon. De man werkt, de vrouw doet het huishouden. Vanuit emancipatoir oogpunt geen fraai beeld en het enige positieve dat uit de figuur valt af te leiden is de duidelijk opwaartse trend naar de 40% in 2012.

Ik hoop van harte dat deze trend zich sterk doorzet in de toekomst.

Advertenties

Over Folpmers
Financial Risk Management consultant, manager van een FRM consulting department, bijzonder hoogleraar FRM

3 Responses to Lage participatiegraad vrouwen werkt door in pensioenstatistieken naar sexe

 1. E.L. Daae says:

  Het lage percentage vrouwen met een partner komt m.i. vermoedelijk doordat de na 1945 getrouwde vrouwen vaak niet mochten deelnemen aan een pensioenfonds en pas sinds een EU-hof arrest uit 1976 (?) moeten pensioenfondsen aan werkenden pensioenrechten toekennen ongeacht de gender.
  Erik Daae, voorzitter Stichting Pensioenbehoud

 2. Dick Voortman says:

  Het verbaast niet dat het aantal vrouwen van 65+ zonder pensioen zo laag is.
  Tot ver in de jaren tachtig behoorde Nederland tot de landen in Europa met de laagste arbeidsparticipatie van vrouwen, en bevond zich in gezelschap van landen als Ierland. Het kostwinnersmodel was het overheersende model. Veel vrouwen werkten tot aan hun huwelijk. In de jaren zeventig waren er zelfs nog cao’s die bepaalden dat vrouwen werden ontslagen op het moment dat zij trouwden.
  Tel daar bij op dat het in die jaren ook vaak gebruikelijk was dat werknemers pas vanaf hun 25e pensioen gingen opbouwen en het is duidelijk dat oudere vrouwen vaak niet of nauwelijks beschikken over een aanvullend pensioen.

 3. runnermartin says:

  In mijn ogen zijn pensioenen samen opgebouwd door de partners. Of er sprake is van een traditioneel rollenpatroon of niet doet er daarbij niet veel toe. Als er bijvoorbeeld gescheiden wordt of als 1 van beide overlijdt blijkt dit ook: nabestaandenpensioen geldt wederzijds en bij scheiding worden opgebouwde pensioenen verdeeld, ongeacht op wiens naam deze zijn opgebouwd.
  Genoemde percentages zijn aardig, maar geven geen beeld van de huidige werkelijkheid in werkend NL. Deze cijfers kijken terug naar de arbeidshistorie van de 65-plussers.
  Uiteraard gaat de 40% verder omhoog. Het traditionele rollenpatroon is steeds minder van toepassing. Een stijging van 20 naar 40 % in slechts 12 jaar is wat dat betreft veelzeggend.
  Tot slot: Zijn de mensen zonder pensioen en zonder partner voornamelijk ondernemers?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s