Kiezen voor ondernemerschap… Maar niet voor je pensioen

In een recent rapport neemt het Centraal Planbureau duidelijk stelling tegen de doorsneepremie. Het leidt tot een aanzienlijke herverdeling van jong naar oud.

Bij de doorsneepremie zijn de betaalde premie en de waarde van de verkregen pensioenrechten niet met elkaar in overeenstemming. Het CPB zet in het rapport ook de stap richting een ander stelsel. Daarbij worden de volgende opties genoemd:

  • Degressieve opbouw, dus jongeren bouwen meer op dan ouderen, zodat de toezegging meer in lijn wordt gebracht met de betaalde premie; een variant hierop is het inkopen van een deel van de looninflatie, bijvoorbeeld de helft; hierbij wordt verondersteld dat de andere helft kan worden gedekt uit de beleggingsopbrengst. Deze variant is door Leo Witkamp beschreven. In lijn hiermee ligt de door het CPB genoemde rendementsindexatie. Ook dit is een systeem dat een degressieve opbouw kent.
  • Progressieve premies per leeftijd; het nadeel hiervan is dat het oudere werknemers minder aantrekkelijk maakt op de arbeidsmarkt;
  • Individuele rekeningen. Er is dan geen sprake meer van collectiviteit noch van intergenerationele risicodeling.

Percentage ZZP’ers neemt sterk toe vanaf 30ste levensjaar

De argumenten tegen de doorsneepremie zijn bekend: het systeem benadeelt jongeren; zij betalen te veel voor de opbouw die ze krijgen. Ouderen betalen juist weer te weinig. Het omslagpunt ligt rond het 45 levensjaar.

Het merkwaardige is nu dat juist het aantal ZZP’ers als percentage van de werkzame bevolking enorm toeneemt als wij naar de cijfers per leeftijdscohort kijken. Jongeren van begin 20 zijn nauwelijks ZZP’er, het gaat om circa 2% van de werkzame bevolking van 20 jaar. Het percentage ZZP’ers stijgt met name van het 30ste levensjaar tot het 40ste levensjaar. Het niveau is dan zo’n 13%. Daarna vlakt de groei iets af om vanaf 55 weer snel toe te nemen. De curve is voor de jaren 2001-2014 geïllustreerd in de onderstaande figuur.

ZZP’ers als percentage van de werkzame bevolking (data: CBS, spline interpolation)

ZZP’ers als percentage van de werkzame bevolking (data: CBS, spline interpolation)

Wij zien ook dat het percentage ZZP’ers per leeftijdsgroep een redelijk homogeen patroon vertoont maar dat er in de jaren 2001-2014 een stijgende trend is waar te nemen.

De enorme stijging van het percentage ZZP’ers in de leeftijdscategorieën 30 tot 40 is opmerkelijk. Deze generaties zetten zichzelf op financieel nadeel als gevolg van de doorsneepremie.

Maar we kunnen ook een andere conclusie trekken. Ondernemerschap wordt met name beproefd vanaf het 30ste jaar. De ZZP’ers worden hiertoe aangezet door ambitie of omstandigheden of een combinatie van beiden. Een pensioensysteem dat hiermee geen rekening houdt, is niet meer van deze tijd. En steeds minder van deze tijd gezien de stijgende curves.

Advertenties

Over Folpmers
Financial Risk Management consultant, manager van een FRM consulting department, bijzonder hoogleraar FRM

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s