Dividend richtlijn ECB kan zich juist tegen de toezichthouder keren

Als iets binnen het bancaire momenteel gevoelig ligt dan is het wel het dividend- en bonusbeleid. Enerzijds gaan er stemmen op om beide zoveel mogelijk aan banden te leggen en banken te dwingen om op die manier hun buffers te laten versterken. Anderzijds draagt een marktconforme beloning van het management en de aandeelhouder bij aan een duurzaam bedrijfsmodel. Uiteraard dient te klant centraal te staan, maar dat wil niet zeggen dat marktconforme beloning van andere stakeholders niet ook een noodzakelijke voorwaarde is voor de continuïteit.

Een belangrijk principe dat daarbij nogal eens uit het oog wordt verloren is dat voor aandeelhouders de waarde van een aandeel gelijk is aan de contante waarde van de toekomstige kasstromen. Het extern opleggen van teveel restricties aan het dividendbeleid kan een aandeel daardoor minder aantrekkelijk maken.

De Europese toezichthouder geeft geen blijk van een voldoende doordacht bedrijfsmodel nu het in nogal algemene termen de banken oproept om terughoudend te zijn met het dividendbeleid.

In een opmerkelijk persbericht geeft de Europese toezichthouder eind januari 2015 aan dat banken terughoudend moeten zijn met het uitkeren van dividend. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen banken die al voldoen aan de Basel III kapitaalsnormen (‘fully loaded’), banken die er nog niet aan voldoen maar wel conform het groeipad ernaartoe bewegen en banken die ook al niet aan het groeipad voldoen. Uiteraard krijgt de eerste categorie banken de minste restricties opgelegd, hoewel wel wordt aangegeven dat deze banken ´conservatief´ moeten zijn bij hun dividendbeleid.

De Europese Centrale Bank

De Europese Centrale Bank

Het persbericht is opmerkelijk om een aantal redenen.

 

Allereerst lijkt het persbericht het fenomeen van de capital conservation buffer geheel te negeren. Deze Basel III buffer betreft een eis aan het surplus aan aandelenkapitaal nadat voldaan is aan de 4,5% minimum norm (aandelenkapitaal als ratio van risicogewogen activa). Dit surplus moet 2,5% aandelenkapitaal zijn (als percentage van risicogewogen activa) en naarmate banken daaronder zitten moeten ze een steeds groter deel van hun inkomsten terugploegen als ingehouden winst om zo hun kapitaalbuffer uit te breiden. Een logische maatregel die niet alleen restricties oplegt aan dividendbeleid maar ook aan het uitkeren van discretionaire bonussen.

Ten tweede is het eigenaardig dat de ECB oproept tot conservatisme zodat toekomstige verslechterende economische en financiële condities opgevangen kunnen worden. Deze omstandigheid is namelijk al verwerkt in de berekening van de risicogewogen activa. Als de toezichthouder zou vinden dat de kapitaalsnormen omhoog moeten gaan, dan kan dit logischerwijs door ofwel de minimum eis naar boven bij te stellen, ofwel meer stress te verwerken in de calculatie van de risicogewogen activa. Een aanvullende kapitaalseis voor te stellen voor (niet nader gedefinieerde) stress situaties bovenop het kapitaal dat al voorzien is in de kapitaalsnormen is niet consistent.

Ten derde valt de vaagheid van de omschrijving op. Welke verslechterende economische en financiële condities moeten de banken dan precies onderscheiden? En wat voor soort stress is dat dan die dan kennelijk niet in de risicogewogen activa verwerkt is? De vaagheid maakt het dividendbeleid nodeloos onzeker. Hierbij lijkt de toezichthouder ook uit het oog te verliezen dat de waarde van een aandeel voor een investeerder gelijk is aan de contant gemaakte toekomstige kasstromen. Met deze aanvullende onzekerheid worden bancaire aandelen minder aantrekkelijk gemaakt waardoor de rendementseis zal toenemen. De ironische uitkomst is dat het persbericht van de ECB de kapitalisatie van de banken daardoor juist geen dienst heeft bewezen.

Advertenties

Over Folpmers
Financial Risk Management consultant, manager van een FRM consulting department, bijzonder hoogleraar FRM

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s